เกี่ยวกับเรา : ลิ้มเจี๊ยบฮง กรุ๊ป

ประวัติกิจการ

กลุ่มกิจการก่อตั้งโดยนายแสวง ลิ่มวิไลกุล (บิดานายสุรศักดิ์ฯ) โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจ ร้านทองและรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2517 ที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ต่อมาประมาณ ปี 2529 จดทะเบียนก่อตั้ง “หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์” เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ และเป็น Authorized Dealer รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ "HONDA" และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG PANASONIC MITSUBISHI เมื่อนายสุรศักดิ์ ลิ่มวิไลกุล (บุตรชาย) จบการศึกษา ปริญญาตรี ได้เริ่มเข้ามาช่วยบิดาบริหารกิจการ
ปี 2527 คุณสุรศักดิ์สมรสกับคุณพัชนี ก็ได้เข้ามาช่วยบริหารกิจการของครอบครัวสามี โดยดูแลด้านการบริหารงานภายใน 
ปี 2529 จดทะเบียนก่อตั้ง “หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์” เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่าย รถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และได้รับแต่งตั้งเป็น Honda Authorized Dealer รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ “ฮอนด้า” ซึ่งธุรกิจเติบโตมา จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมี 14 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 11 อำเภอ
 1. จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่
  • - อ.ชุมพวง 1 สาขา (เปิดวันที่ 5 มี.ค. 2538)
  • - อ.ประทาย 1 สาขา (เปิดเมื่อปี 2552)
  • - อ.หนองบุญมาก 1 สาขา (เปิดเมื่อปี 2548)
  • - อ.โชคชัย 1 สาขา (เปิดทำการ ปี 2554)
 2. จังหวัดมหาสารคม ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่
  • - อ.วาปีปทุม 1 สาขา (เปิดวันที่ 1 มิ.ย. 2544)
  • - อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 สาขา (เปิดเมื่อปี 2544 ทั้ง 2 แห่ง)
 3. จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่
  • - อ.พุทไธสง + (สำนักงานใหญ่) 2 สาขา เปิดวันที่ 2 ม.ค. 2542 และล่าสุดเมื่อปี 2553
  • - อ.นาโพธิ์ 1 สาขา (เปิดวันที่ 2 ม.ค. 2550)
  • - อ.คูเมือง 1 สาขา (เปิดเมื่อเดือน เม.ย. 2547)
  • - อ.หนองกี่ 2 สาขา (เปิดเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2545 และ ปี 2548)
  • - อ.นางรอง 2 สาขา (เปิดบริการวันที่ 30 ต.ค. 2544, 2 ม.ค. 2545 และ 2 ส.ค. 2545)
ปี 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็น KUBOTA Authorized Dealer จ.ชัยนาท จึงได้จดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด” ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแทรกเตอร์ รถดำนา รถขุด และอุปกรณ์ การเกษตรทุกชนิด ยี่ห้อ “KUBOTA” โดยธุรกิจเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 513 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (โชว์รูม)
และเมื่อต้นปี 2558 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SKC) ได้เล็งเห็นศักยภาพการดำเนิน ธุรกิจ ของ บรษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด ทั้งในด้านการบริหารงาน การจัดการงาน และยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จึงได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพิ่มอีก 1 สาขา คือพื้นที่ จ.สระแก้ว ที่ตั้งสาขาแห่งนี้อยู่ที่ 188 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน และมีพื้นที่ทำการเกษตรที่หลากหลาย สามารถเพิ่มโอกาสการเติบโตของเราได้ในอนาคตโดยมีพื้นที่ขายครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ ทั้งจังหวัด สระแก้วซึ่งธุรกิจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
 
ปัจจุบันกิจการมีทายาทเข้ามาช่วยบริหารกิจการแล้ว 3 คน คือ น.ส.พบสุข ลิ่มวิไลกุล (บุตรสาวคนโต) ดูแลงานบริหารภายใน นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล (บุตรชายคนที่ 2) ดูแลงานขายและการตลาด นายชวรินทร์ ลิ่มวิไลกุล (บึตรชายคนที่ 3) ดูแลงานบริการด้านสินเชื่อ