บริษัท ลิ้ม สุขใจ จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง เลขที่หนังสืออนุญาต 5/2562 ออกให้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
*โดยสามารถดำเนินกิจการปล่อยสินเชื่อรายย่อย แต่ละรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรายปีได้ไม่เกินร้อยละ 33 
 
          บริษัทเริ่มดำเนินกิจการการปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยให้บริการสินเชื่อรายย่อย วงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อราย โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานสูงสุด 3 ปี อัตราการคิดดอกเบี้ยรายปีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี (ร้อยละ 2.75 ต่อเดือน) และดอกเบี้ยรายปีต่ำสุดร้อยละ 25 ต่อปี (ร้อยละ 2.10 ต่อเดือน) 
 
          อัตราการคิดคำนวณดอกเบี้ย จะขึ้นกับประวัติการชำระค่างวดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน หรือมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ สามารถแสดงหลักฐานรายรับ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น อายุ 35 – 65 ปี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง (อยู่อาศัยในพื้นที่เดิมไม่ต่ำกว่า 5 ปี) และมีงานประจำ
 
          ทางบริษัทจะอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์ โดยจะต้องทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาเท่านั้น
 
          ปัจจุบันบริษัท ลิ้ม สุขใจ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 8 สาขา สามารถเข้าไปติดต่อขอรับบริการสินเชื่อได้ทุกสาขาดังต่อไปนี้
 
จังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานใหญ่ 093-519-3372, 044-110-218
2. สาขานางรอง 093-453-4484, 044-110-792
3. สาขาคูเมือง 093-519-3363, 044-110-805
4. สาขาหนองกี่ 093-453-3485, 093-453-3548, 044-110-793
 
จังหวัดนครราชสีมา
1. สาขาโชคชัย 093-434-6040, 044-000-770
2. สาขาชุมพวง 093-453-4561, 093-519-3186, 044-001-281
 
จังหวัดมหาสารคาม
1. สาขาวาปีปทุม 093-519-3357, 093-001-7314, 043-020-466
2. สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 093-519-3213, 043-020-104
 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 080-008-5591
Facebook : https://www.facebook.com/LimSukjaiOfficial

 

ต้องการสมัครสินเชื่อกับเรา ?
รายละเอียดโดยย่อ สำหรับการสมัครบริการแบบออนไลน์
รายละเอียดโดยย่อ สำหรับการสมัครบริการผ่านทางโทรศัพท์
080-008-5591 (สำนักงานใหญ่)